17-marca-hydraulik1Badania przeprowadzone wśród emigrantów pokazują, że Polacy za granicą są zadowoleni ze swojej sytuacji. Żyje im się lepiej, niż przed wyjazdem z kraju. Jeśli za czymś tęsknią, to za rodziną i znajomymi, jeśli kogoś nie lubią – to innych Polaków.

Tegoroczna edycja badania „Emigranci”, przeprowadzonego przez firmę PBI objęła 20 tys. Polaków, po połowie kobiet i mężczyzn, mieszkających od co najmniej 3 miesięcy w jednym z 11 krajów Europy. Kim są emigranci? Przede wszystkim to osoby młode – prawie trzy czwarte z nich ma od 21 do 35 lat. Nie wszyscy wyjechali za granicę za chlebem. Dwie trzecie badanych zdecydowała opuścić kraj, żeby znaleźć pracę albo zarobić na konkretny cel, pozostali zaś chcieli poznać świat i nowych ludzi.

Wbrew pozorom, duża część emigrantów jest wykształcona – 42% respondentów ma wykształcenie wyższe, gdy średnia w Polsce wynosi około 10%. Aż  90% badanych ma wykształcenie co najmniej średnie (w Polsce to około 60%). Polacy za granicą wyprzedzają zatem swoich rodaków w kraju pod względem wykształcenia, ale jeśli chodzi o karierę zawodową, zostają w tyle – niemal połowa z nich wykonuje prace fizyczne. Zdecydowana większość (81%) badanych ma pracę, a 19% studiuje, prowadzi dom lub szuka zatrudnienia. Raport nie precyzuje, ile osób dotknął problem bezrobocia.

Jednak mimo, że Polacy najczęściej pracują fizycznie, są zadowoleni ze swoich zarobków i warunków życia – dużo bardziej, niż przed wyjazdem. Wśród badanych tylko 12% miało w kraju pieniądze na wszystkie bieżące wydatki, na emigracji to już 66%. Za granicą udaje im się też odkładać. Jedna trzecia emigrantów oszczędza przynajmniej jedną trzecią pensji. Uzbierane pieniądze planują wydać na podróże (38%), zakup domu lub mieszkania w Polsce (33%) lub poza jej granicami (20%).

Skutki kryzysu jako pierwsi dostrzegli ankietowani z Włoch i Hiszpanii. Łącznie jedynie 17% badanych odczuło je osobiście.

Polacy w większości czują się na emigracji dobrze, są zadowoleni nie tylko z warunków życia, ale także z relacji z innymi osobami. Najbardziej pozytywny stosunek mają do osób lokalnej narodowości, najmniej sympatyzują z innymi Polakami. 38% respondentów doświadczyło nieprzyjemności na tle narodowościowym, w większości były to obraźliwe żarty.

Niemal każdy badany tęskni za kimś lub czymś z Polski. Dla 66% jest to rodzina, dla ponad połowy (51%) – przyjaciele, a dla co czwartego – produkty spożywcze (o swojskim jedzeniu marzą głównie Polacy w Norwegii i Hiszpanii).

Co trzeci emigrant planuje pozostać za granicą na stałe. Najczęściej chcą wracać Polacy z Irlandii, najrzadziej – ze Szwecji. Powrót planują przede wszystkim ci, którzy są zagranicą od niedawna albo słabo znają lokalny język.

Martyna Mroczek

biznes.onet.pl