7-marca-molestowane-dzieckoByły sekretarz trzech papieży, w tym Jana Pawła II, irlandzki biskup John Magee zrzekł się praw i obowiązków diecezjalnych, zachowując tytuł biskupa Cloyne (hrabstwo Cork) – podano w sobotę w komunikacie konferencji biskupów Irlandii. Komunikat, ogłoszony w Maynooth, cytują irlandzkie media.

Podłożem decyzji biskupa są kontrowersje dotyczące przypadków seksualnego wykorzystywania niepełnoletnich w Cloyne. Sprawa ta była badana przez niezależną komisję kościelną ds. ochrony dzieci, a obecnie z polecenia rządu bada ją komisja skarg archidiecezji dublińskiej.

Biskupowi Magee zarzucano, że nie zawiadomił policji ani służb socjalnych o znanych mu przypadkach molestowania seksualnego nieletnich przez dwóch księży, czego wynikiem było wniesienie przeciwko diecezji czterech powództw cywilnych przez domniemanych pokrzywdzonych.

Raport kościelnej komisji ds. ochrony dzieci NBSC (The National Board for Safeguarding Children) z 19 grudnia ub.r. ustalił, że władze diecezjalne zrobiły niewiele dla ochrony dzieci, pomimo otrzymania wiarygodnych skarg na księży, a tym samym naraziły nieletnich na dalsze upokorzenia.

Niektórzy parafianie sądzili, że bp Magee powinien był ustąpić z chwilą opublikowania raportu, nie tylko z powodu jego ustaleń, lecz także dlatego, iż jego diecezja, jako jedyna w kraju, nie wprowadziła w życie uzgodnionych przez hierarchię kościelną zaleceń odnoszących się do ochrony dzieci.

Komunikat irlandzkich biskupów stwierdza, że Benedykt XVI wyznaczył arcybiskupa Cashel i Emly, Dermota Clifforda, administratorem apostolskim Cloyne. Z wnioskiem o wyznaczenie administratora osobiście zwrócił się do papieża bp Magee na początku lutego.

Prymas Irlandii kardynał Sean Brady w wypowiedzi cytowanej przez irlandzkie media oświadczył, iż nominacja abp. Clifforda dowodzi zaangażowania Kościoła w sprawę ochrony dzieci i ofiar nadużyć.

Osobny komunikat diecezji Cloyne stwierdza, że nominacja administratora apostolskiego odciąży bp. Magee, dzięki czemu będzie miał więcej czasu i energii, aby współpracować z komisją dochodzeniową archidiecezji dublińskiej, która oceni praktyki i procedury ochrony dzieci w jego diecezji.

Zarząd irlandzkiej publicznej służby zdrowia (HSE) na początku roku zwrócił się do archidiecezjalnej komisji o wszczęcie nowego dochodzenia po uprzednim przeprowadzeniu audytu kościelnego systemu ochrony dzieci.

Irlandzki Kościół przyjął wytyczne odnoszące się do ochrony dzieci w 1996 r., w dwa lata po ujawnieniu pierwszych przypadków seksualnego wykorzystywania nieletnich przez księży. W 2006 r., w następstwie ujawnienia dalszych takich przypadków w diecezji Ferns, Kościół powołał niezależną komisję NBSC.

W Watykanie bp Magee pracował z trzema papieżami: Pawłem VI, Janem Pawłem I i Janem Pawłem II. Odpowiadał m.in. za liturgiczną oprawę papieskich nabożeństw w czasie zagranicznych wizyt Jana Pawła II.

PAP