11-lutego-unia_europejska_jupiterNarody Europy wreszcie odkryły, do czego się zapisały.
Twórcy Unii Europejskiej przekreślili dwuwiekową walkę polityczną o prawa i swobody zwykłych obywateli, o rządy “narodu, poprzez naród i dla narodu”.

Narody Europy wreszcie odkryły, do czego się zapisały. Celowo używam słowa “narody” w liczbie mnogiej, bo niezależnie od tego, jak daleko zajdą przedstawiciele elit politycznych w oszukiwaniu samych siebie, populacje poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej są odrębnymi bytami, różnymi pod względem kulturowym, historycznym i gospodarczym. Co więcej, znacząca część z nich jest bardzo, bardzo rozgniewana.

Brytyjscy robotnicy z rafinerii ropy naftowej Lindsey, protestujący przeciwko zatrudnianiu taniej siły roboczej z zagranicy, znają już prawdziwe znaczenie tego, co w umowach międzynarodowych zapisane zostało drobnym drukiem. Wiedzą też, co oznaczają wyroki wydane przez europejskie sądy, których interpretację zostawiali maniakom opętanym na punkcie Unii: żaden rząd kraju członkowskiego nie ma prawa zajmować się w pierwszym rzędzie potrzebami i obawami swoich obywateli. Niezgodne z europejskim prawem byłoby na przykład to, co rozsądnie zaproponował laburzystowski parlamentarzysta Frank Field. Postulował on ponowne wprowadzenie systemu pozwoleń na pracę dla obywateli państw Unii szukających zatrudnienia na Wyspach.

W międzyczasie demonstranci w Paryżu oraz niepokorni wyborcy w Niemczech zaczynają dostrzegać konsekwencje tego, co wciskały im dwa pokolenia europejskich ideologów: nie tylko brzemię własnych problemów gospodarczych, ale też obowiązek przyjmowania na siebie następstw długów i bankructw u ich sąsiadów.

Jeśli chodzi o sposób wyrażania tego gniewu, każdy z krajów pozostaje wierny swojej historii. Francuzi wychodzą na ulice i rzucają różnymi przedmiotami w policję. Niemcy grożą zdestabilizowaniem koalicyjnego rządu. W Wielkiej Brytanii zaś odżywa tradycja dzikich strajków.

Jednak reakcja europejskiej klasy politycznej na te przejawy oporu jest wszędzie taka sama. Demonstrującym zarzuca się lekkomyślny protekcjonizm bądź rasistowski nacjonalizm, podczas gdy – przynajmniej na razie – nie są winni ani jednego ani drugiego. Nie można bowiem nazwać ślepym nacjonalizmem, a tym bardziej rasizmem, głosów niezadowolenia w związku z masowym importowaniem tanich pracowników, skoro warunki ich zatrudnienia (wynagrodzenie plus transport i zakwaterowanie) pozwalają im nieuczciwie konkurować z miejscową siłą roboczą. Ściąganie niskopłatnych brygad zawsze było postrzegane jako niesprawiedliwe: kojarzyło się z wykorzystywaniem obcokrajowców i niszczeniem spójności istniejących społeczności. Czy zatem protestujący mogą liczyć na wsparcie ze strony polityków?

W okresie wielkiej imigracji na początku ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych obowiązywała zasada, że do kraju nie mógł wjechać nikt, kto miał wcześniej załatwioną pracę. Chodziło właśnie o to, aby zapobiec nieuczciwemu i niszczącemu zjawisku masowego sprowadzania taniej siły roboczej. Jednostka, która przemierza ocean w poszukiwaniu pracy, gotowa podjąć ryzyko równej konkurencji z miejscowymi pracownikami, to jedno. Zupełnie czym innym jest natomiast zorganizowane zatrudnianie ludzi z najbardziej zapuszczonych regionów najbiedniejszych państw Europy w celu obniżenia kosztów wynagrodzenia w państwach lepiej prosperujących.

Trudno też mówić o “protekcjonizmie”, kiedy ktoś uważa, że walka o miejsca pracy powinna się odbywać w kontekście odpowiedzialności społecznej i poszanowania tkanki lokalnych wspólnot. Prawdziwy protekcjonizm ustanawia bariery dla wolnego handlu – to, co robi Barack Obama, zakazując importu zagranicznych surowców, w tym brytyjskiej stali, i namawiając swoich rodaków do ograniczenia zakupów zagranicznych towarów. Z niecierpliwością oczekuję potępienia tej propozycji izolacjonizmu gospodarczego Stanów Zjednoczonych ze strony wszystkich europejskich liderów, którzy w czasie wyborów tak gorliwie kibicowali obecnemu prezydentowi USA.

Wolny obrót towarów – w przeciwieństwie do otwartych granic dla tymczasowych pracowników – odgrywa kluczową rolę dla odbudowy światowej gospodarki. Zgadzam się z tymi, którzy wyrażają obawy, że Ameryka za czasów prezydenta Obamy może zachowywać się podobnie jak za kadencji Franklina Roosevelta. Jego protekcjonizm i stanowcza odmowa jakichkolwiek ustępstw na rzecz społeczności międzynarodowej skazały świat na depresję, po której nastąpiła wojna. Żądania robotników strajkujących w Wielkiej Brytanii nie mają z tym nic wspólnego. A jeśli za swoje skargi będą oni wyśmiewani i szkalowani, koszty w postaci niepokojów społecznych mogą się okazać olbrzymie. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że nadszedł moment uzasadnionego gniewu, który neofaszystowscy agitatorzy mogą chcieć wykorzystać.

Protestujący żądają po prostu tego, co uważają – zgodnie z tym, co było wpajane wszystkim wolnym ludziom od czasów Oświecenia – za swoje naturalne prawo. Mowa tu o podstawowej zasadzie nowoczesnej demokracji: zgodzie pomiędzy państwem a jego obywatelami co do tego, że właściwie funkcjonujący rząd ma reprezentować interes tych, którzy go wybrali. Oddajmy sprawiedliwość zarówno Obamie, jak i Rooseveltowi – powyższe założenie tak głęboko zakorzeniło się w psychice Amerykanów, że jest niemal nie do pomyślenia, aby jakakolwiek administracja w Białym Domu nie stosowała się do niego całkiem dosłownie.

Legitymacja rządzących opiera się na przyzwoleniu ze strony rządzonych, dlatego żaden rząd nie powinien mieć prawa przekazywać tej władzy organom zewnętrznym, które nie są demokratycznie odpowiedzialne przed wyborcami. Zatem skazując narody Europy właśnie na taką sytuację, twórcy Unii przekreślili dwuwiekową walkę polityczną o prawa i swobody zwykłych obywateli, o rządy „narodu, poprzez naród i dla narodu”. Zawsze uważałam, że była to zupełnie świadoma decyzja założycieli europejskiej wspólnoty. W następstwie dwóch wojen nabrali oni przekonania, że haniebne zbrodnie XX wieku miały swe początki w demokratycznych rewolucjach XVIII stulecia, a jedynym rozwiązaniem tego problemu może być w dłuższej perspektywie zastąpienie demokracji oligarchią.

Mamy zatem pokolenie europejskich przywódców politycznych, którzy niemal jednogłośnie akceptują wszelkie zasady, zgodnie z którymi ich poprzednicy zrezygnowali z najważniejszej reguły wielkiego demokratycznego paktu pomiędzy wolnymi obywatelami a ich rządem. W okresie prosperity, kiedy wszyscy byli zadowoleni, strata ta była niemal niezauważalna. Dostrzegało ją jedynie kilku upartych i zdesperowanych krytyków. Cóż, te czasy minęły. Amerykański rząd angażuje się być może w politykę, która z ekonomicznego punktu widzenia jest ryzykowna, czy wręcz nieodpowiedzialna. Jednak jego upór w dotrzymywaniu umowy z wyborcami, w priorytetowym traktowaniu ich obaw, pozwoli przynajmniej uchronić tamtejszą demokrację. Nie jestem pewna, czy Europie to się uda.

Janet Daley
Daily Telegraph

Onet.pl SA