Medicare po Polsku

237
0

Medicare Po Polsku – Coroczny okres zapisowy na Medicare

Annual Election Period zwany w skrócie AEP, czyli coroczny okres zapisowy jest najważniejszym okresem w kalendarzu posiadacza Medicare. Przypada on co roku, w tym samym okresie czasu, a mianowicie pomiędzy 15 października, a 7 grudnia.

Bardzo często zapominamy o tym, by właśnie w tym okresie poświęcić odrobinę czasu na to, aby odpowiednio dostosować uzupełnienia do Medicare do naszych bieżących potrzeb na następny rok kalendarzowy.

 Co tak możemy zrobić w trakcie zapisów do Medicare AEP?

W trakcie AEP możemy dokonać weryfikacji, zmiany lub zapisać się na odpowiednie plany uzupełniające do Medicare.

Okres ten pozwala na następujące działania posiadaczy odpowiednich dodatków do Medicare:

  1. Posiadacze Part D Medicare zwanego w skrócie PDP, czyli Planu Zniżkowego na Leki na Receptę w trakcie AEP mogą dokonać następujących transakcji:

– mogą zapisać się na Plan Zniżkowy na Leki na Receptę;

– mogą zweryfikować pokrycia, cenę, apteki preferowane oraz koszty leków w obecnie posiadanym Planie Zniżkowym na Leki na Receptę na przyszły rok kalendarzowy i sprawdzić, czy nadal spełnia on nasze oczekiwania;

– mogą zmienić obecnie posiadany Plan Zniżkowy na Leki na Receptę na nowy, lepiej dostosowany do obecnych potrzeb oraz najbardziej efektywny cenowo Plan Zniżkowy na Leki na Receptę na przyszły rok kalendarzowy;

– mogą zamknąć obecnie posiadany Plan Zniżkowy na Leki na Receptę poprzez kontakt z firmą ubezpieczeniową lub wykupienie Plany typu Medicare Advantage z wbudowanym Planem Zniżkowym na Leki na Receptę w swoje świadczenia.

 

  1. Posiadacze Part C Medicare zwanego w skrócie MA lub MAPD, czyli Planu Medicare Advantage w trakcie AEP mogą dokonać następujących transakcji:

– mogą zapisać się na Plan Medicare Advantage;

– mogą zweryfikować pokrycia, cenę, network, świadczenia oraz koszty leków w obecnie posiadanym Planie Medicare Advantage na przyszły rok kalendarzowy i sprawdzić, czy nadal spełnia on nasze oczekiwania;

– mogą zmienić obecnie posiadany Plan Medicare Advantage na nowy, lepiej dostosowany do obecnych potrzeb oraz najbardziej efektywny cenowo Plan Medicare Advantage na przyszły rok kalendarzowy;

– mogą zamknąć obecnie posiadany Plan Medicare Advantage poprzez kontakt z firmą ubezpieczeniową lub wykupienie indywidualnego Plany Zniżkowego na Leki na Receptę. Rozwiązanie to przywróci pokrycie Oryginalnego Medicare. W tej sytuacji pamiętajmy o wykupieniu Suplementu do Medicare by pokryć koszty Medigap.

 

  1. Posiadacze planów typu Medicare Suplement w trakcie AEP mogą dokonać następujących transakcji:

– powinni zweryfikować koszty posiadanego Suplementu do Medicare, które obowiązywać będą w przyszłym roku;

– mogą zapisać się na Suplement do Medicare (jeżeli zakwalifikują się pod względem medycznym);

– mogą zapisać się na Suplement do Medicare lub zmienić firmę ubezpieczającą oferującą dany Suplement do Medicare (jeżeli zakwalifikują się pod względem medycznym);

– mogą zamknąć posiadany Suplement do Medicare poprzez kontakt z firmą ubezpieczeniową i np. wykupić Plan typu Medicare Adwantage.

 

Jak sami Państwo widzicie opcji jest wiele i każdy posiadacz Medicare powinien poświecić parę chwil by przedyskutować i dopasować swoje dodatki do Medicare z agentem specjalizującym się w Medicare.

 

Na co powinniśmy zwrócić uwagę wybierając odpowiedniego agenta Medicare

Oto parę ważnych wskazówek by wybrać odpowiednią osobę na agenta:

– należy sprawdzić, czy agent posiada ważną licencję stanową w miejscu naszego zamieszkania;

– należy upewnić się, czy agent posiada certyfikat AHIP na następny rok kalendarzowy, uprawniający go do oferowania pełnej gamy dodatków do Medicare;

– należy upewnić się, czy agent posiada aktywne kontrakty z co najmniej kilkoma firmami ubezpieczeniowymi oferującymi dodatki do Medicare.

– sprawdziłbym również opinie o agencie i jego dostępność po zakończeniu Corocznego Okresu Zapisowego.

Unikajcie Państwo agentów nieposiadających licencji AHIP. Nie są oni w stanie zaoferować pełnej gamy dodatków do Medicare i często bagatelizują posiadanie niezbędnych dodatków (szczególnie Planów Zniżkowych na Leki na Receptę) dla posiadacza Medicare z prostego względu. Nie są po prostu w stanie zaoferować tych produktów nie posiadają licencji AHIP na przyszły rok. Oczywiście później umyją ręce jak okaże się, że brak tych uzupełnień wiąże się z dożywotnią, comiesięczną karą.

Pamiętajcie Państwo o jednej bardzo ważnej zasadzie w świecie uzupełnień do Medicare. Są to plany indywidualne. Ile osób tyle rozwiązań. Nie istnieje jeden, najlepszy plan, który będzie najlepiej dostosowany do potrzeb wszystkich posiadaczy Medicare. Nie istnieje też jedna najlepsza firma ubezpieczeniowa oferująca najlepsze produkty na rynku Medicare. Produkty firm dostosowane są do potrzeb specyficznych grup klientów i ten sam produkt może okazać się najlepszym rozwiązanie dla jednej osoby, a być całkiem przeciętnym dla drugiej. Dlatego tak ważna jest rozmowa z agentem posiadający relacje i kontrakty co najmniej z kilkoma firmami ubezpieczeniowymi. Im więcej kontraktów, tym pewniejsze jest odpowiednie dostosowanie uzupełnień do Państwa specyficznych potrzeb na przyszły rok kalendarzowy. Osoby posiadające kontrakt tylko z jedną firmą nie mogą być w żadnym stopniu obiektywne. Po prostu nie dadzą nam możliwości poznania i wyboru innej, lepszej opcji z konkurencyjnej firmy.

Pamiętajmy również, że warto rozmawiać z agentem sprawdzonym na rynku. Kimś kto ma wieloletnie doświadczenie i jest osiągalny choćby telefonicznie przez cały rok.