W Chinach burzą nowe budynki…… Rośnie nowa potęga gospodarcza świata…..3 Styczen 2022

233
0

Indian Economy : Really New Super Power ? - Dollars & Rupees Rosnie nowa potęga gospodarcza świata

Perspektywy gospodarcze dla Indii są zdumiewające. W najbliższych latach PKB ma rosnąć w tempie ponad 6 procent. Natomiast do 2026 roku Indie mają wyprzedzić Wielką Brytanię i stać się piątą potęgą gospodarczą za USA, Chinami, Japonią i Niemcami.  Indie podobnie jak większość światowych gospodarek silnie doświadczyły negatywnych skutków gospodarczych w wyniku pandemii. Restrykcje mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV 2 znacząco wpłynęły na działalność gospodarczą. W związku z tym kraj ten doświadczył stosunkowo wysokiej recesji w 2020 roku, PKB skurczył się o 7,3 procent. Jednakże zarówno rząd, jak i przedsiębiorcy szybko zareagowali na spadek aktywności gospodarczej i zmianę uwarunkowań gospodarczych. Rząd na niespotykaną dotąd skalę uruchomił pakiet socjalny za pomocą środków fiskalnych. Ponadto Bank Rezerw Indii (RBI) obniżył główną stopę procentową do 4 proc., jest to rekordowo niski poziom od 20 lat. Natomiast firmy przystosowały się do nowego środowiska pracy i w większym stopniu zaczęły wykorzystywać cyfryzację. Wobec tego MFW szacuje, że wzrost PKB w 2021 roku wyniósł 9,5 procent. Oczywiście istotnym czynnikiem tak wysokiego wzrostu był także efekt bazy.

Należy podkreślić, że Indie są krajem, w których dochodzi do licznych reform strukturalnych. Nawet pandemia nie pokrzyżowała planów w zakresie swego rodzaju transformacji gospodarczej. Reforma rolnictwa i pracy oraz program prywatyzacji przedsiębiorstw będą głównym stymulatorem dynamicznego wzrostu PKB. Według MFW w roku 2022 wzrost PKB wyniesie aż 8,5 procent. Natomiast w okresie 2023-2026 PKB będzie rosnąć w tempie ponad 6 procent. Na całym świecie w wyniku m.in. zerwanych łańcuchów dostaw oraz luzowania monetarnego doszło do wysokiego wzrostu inflacji. Nie inaczej było w Indiach. Tam w 2020 r. średnioroczna dynamika wzrostu cen osiągnęła 6,2 proc., zaś w 2021 r. 5,6 procent. Jednak przewiduje się, że główna stopa procentowa wzrośnie do 4,75 proc. w 2022 roku, a następnie do 5,5 proc. w roku 2023. W związku z powyższym oczekiwania dotyczące inflacji nie powinny być zmartwieniem rządu i społeczeństwa. Inflacja CPI w następnych latach ma oscylować wokół poziomu 4 procent (cel inflacyjny RBI).

Wspomniany szeroki pakiet socjalny rządu spowodował w roku 2020 wzrost długu publicznego w relacji do PKB aż o 15,5 p. procentowego. Natomiast w 2021 r. zadłużenie także wzrosło i jest aktualnie na poziomie 90,7 proc. PKB. Jednakże sytuacja gospodarcza w Indiach zaczyna się stabilizować, w związku z tym nie ma potrzeby inicjowania pakietów stymulacyjnych. Wobec tego przewiduje się, że do roku 2026 dług publiczny spadnie do poziomu 85,2 proc. PKB.

 

Ghost town: developer demolishes over 100 houses unsold for nearly decade  in southern China | South China Morning Post

W Chinach burzą nowe budynki

Lokalne media doniosły, że grupie Evergrande nakazano wyburzenie wszystkich budowanych bloków mieszkalnych w prowincji Hajnan. W efekcie akcje chińskich deweloperów zaczęły tracić na wartości, a Evergrande zawiesiło handel swoimi papierami. Lokalny rząd w Hajnan nakazał Evergrande wyburzenie 39 budynków w ciągu 10 dni, ponieważ pozwolenia na budowę uzyskano w nielegalny sposób – podały chińskie media. W następstwie tych informacji giełdowy indeks chińskich deweloperów stracił 2,8 proc., a akcje takich firm, jak Sunac China Holdings Ltd. oraz Shimao Group Holdings Ltd. straciły ponad 8 proc. wartości. Evergrande nie udzieliło szczegółowych informacji na temat zawieszenia handlu swoimi akcjami, ale firma zapowiedziała, że wyda ogłoszenie w tej sprawie zawierające wewnętrzne informacje.

Evergrande to drugi największy deweloper w Chinach. Zadłużenie przedsiębiorstwa w grudniu oceniano na ponad 300 mld dol. Firma zatrudnia ponad 160 tys. osób, zaś z jej działalnością w sposób pośredni związanych jest 3,8 mln miejsc pracy. Nieruchomościowy gigant posiada 800 nieukończonych nieruchomości, na które czeka 1,6 mln ludzi. Chińskie firmy z sektora nieruchomości mają w styczniu coraz większe rachunki do zapłacenia, a możliwości pozyskania niezbędnych funduszy są coraz mniejsze. Przedsiębiorstwa z tej branży będą musiały pozyskać co najmniej 197 mld dol., aby pokryć zapadające obligacje, kupony, produkty powiernicze i odroczone wynagrodzenia dla pracowników migrujących – wynika z obliczeń agencji Bloomberg. Zakontraktowana sprzedaż 31 notowanych na giełdzie chińskich deweloperów w grudniu 2021 była mniejsza o 26 proc. względem grudnia 2020. Sprzedaż mieszkań Evergrande spadła w grudniu o 99 proc. i była 7 proc. niższa niż w listopadzie – napisali analitycy w notatce z ostatniej niedzieli. Z kolei sprzedaż Shimao obniżyła się o 25 proc. względem stanu z listopada. Zjazd wartości akcji deweloperów nie pociągnął za sobą zjazdu w obszarze obligacji.

 

Zostaw komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here