Wypadek przy pracy, a co to takiego?

1369
0

 

Aby otrzymać świadczenia i odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, pracownik musi udowodnić, że uległ wypadkowi. Takie stwierdzenie wydaje się wręcz banalne, ale, tak naprawdę, nie jest to takie oczywiste co stanowi wypadek przy pracy w świetle Ustawy o Odszkodowaniach Pracowniczych.

Pierwszy typ wypadku to przypadkowe zdarzenie powodujące uszkodzenie ciała, tj. konkretne zdarzenie, któremu można przypisać określony czas, miejsce i przyczynę, która powoduje, że następują obrażenia u pracownika.

Drugi typ wypadku uprawniającego do świadczeń i odszkodowania to, w odróżnieniu od nagłego zdarzenie, uraz związany z powtarzaniem przez długi okres czasu tej samej czynności, która powoduje uraz fizyczny.  Uraz taki może powstać w ciągu kilku godzin, dni, tygodni, miesięcy lub lat pracy. Najbardziej godnymi uwagi przykładami są zespoły kompresji nerwów, takie jak zespół cieśni nadgarstka i urazy ścięgien. Bardzo wyżną i czasami skomplikowaną rzeczę jest ustalenie daty takiego urazu. Prawo mówi, że jest to data, w której zarówno fakt urazu, jak i związek przyczynowy urazu z zatrudnieniem stałyby się oczywiste dla rozsądnej osoby. Wbrew pozorom, jest to test natury obiektywnej i jest on oparty na faktach i okolicznościach każdego konkretnego przypadku.

Generalnie rzecz ujmując, urazy czysto psychiczne, tj. taki którym nie towarzyszą urazy fizyczne,  nie podlegają rekompensacie. Dotyczy to przypadków, w których pracownik ma załamanie emocjonalne z powodu stresu związanego z pracą. Jednym z godnych uwagi wyjątków od tej zasady jest sytuacja, gdy nagłe wydarzenie powoduje uraz psychiczny lub emocjonalny u pracownika, który był świadkiem poważnego wypadku innego pracownika. Niestety jest to dosyć wąska grupy przypadków, w których pracownik doświadcza nagłego, silnego szoku emocjonalnego, który powoduje natychmiastowe obrażenia psychiczne i jest wywołany przez zdarzenie o znacznie większej proporcji lub wymiarze niż to, któremu pracownik byłby poddany w normalnym toku zatrudnienia.

Z drugiej strony, uraz “fizyczno-psychiczny” to taki, w którym uraz fizyczny powoduje obrażenia psychiczne. Wystęuje on dosyć często i jest rodzajem obrażeń psychicznych, za które są płacone świadczenia.

Podrażnienie poprzedniego stanu zdrowia.

Jeżeli pracownik miał wcześniej wypadek lub był poważnie chorym, taki stan może czynic go bardziej podatnym na dane uszkodzenie ciała. Jednakże, nie ma to znaczenia dla decyzji o tym, czy dany wypadek nadaje się do dochodzenia jako, że wypadek musi być jedynie “czynnikiem sprawczym” w wynikającej z niego niepełnosprawności. Nie musi to być jedyny a nawet główny czynnik sprawczy, o ile jest on czynnikiem sprawczym. Wystarczy, jeżeli tylko poprzedni stan pracownika pogorszy się przez wypadek w pracy. Jakkolwiek, pracownik nie dostanie odszkodowania jeżeli jego wcześniejszy stan zdrowia osiągną taki zły stopień, że nawet zwykłe czynności spowodowałyby uraz. Innymi słowy, jeśli stan pracownika tak się pogorszył, że jakikolwiek wysiłek fizyczny doprowadziłby do obrażeń, to nie może on domagać się odszkodowania.

Autorem powyższego opracowania jest adwokat polonijny Boleslaw Gubernat. Artykuł ten został napisany w celach informacyjnych a nie w celu porady prawnej i nie powinien być traktowany jako porada prawna. W razie zaistnienia jakichkolwiek pytań natury prawnej, prosimy o kontakt z naszą kancelarią pod numerem telefonu 773-407-3625. Jesteśmy adwokatami służącymi Polonii chicagowskiej w sprawach  obrżeń cielesnych powstałych na skutek wypadków drogowych, na budowach, przy pracy, sprawach rodzinnych, wykroczeń w ruchu drogowym, i innych sprawach natury prawnej.

Udzielamy całkowicie bezpłatnych porad prawnych przy ulicy Belmont w Elmwood Park i w centrum Des Plaines. Po więcej informacji prosimy o telefon pod numer 773-407-3625.

 

Zostaw komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here