O nie, wypadek przy pracy a pracodawca nie miał ubezpieczenia, co dalej?

1845
0

Odpowiedzialność generalnego wykonawcy w stosunku do pracowników podwykonawcy

Ustawa o odszkodowaniach dla pracowników stanowi, że każdy pracodawca, który podejmuje się wykonywania jakiejkolwiek pracy, która jest automatycznie objęta tą ustawą, jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania nie tylko własnym pracownikom, ale także pracownikom podwykonawców. Jakkolwiek, odpowiedzialność ta nie ma zastosowania, jeżeli pracownik objęty jest ubezpieczeniem pod inną polisą od wypadków przy pracy np. od swojego bezpośredniego pracodawcy.

Również, należy pamiętać, że te postanowienia tej ustawy mają zastosowanie tylko wtedy gdy szkoda ma miejsce w miejscu pracy; generalny wykonawca zajmuje się budową, wykopami, pracami elektrycznymi lub wznoszeniem, konserwacją, demontażem, przebudową lub wyburzaniem konstrukcji; i podwykonawca, u którego pracownik uległ wypadkowi zatrudniony jest przez generalnego wykonawcę do wykonywania takiej właśnie prac.

Pożyczani pracownicy – kwestia współodpowiedzialności

 Ustawa o odszkodowaniach dla pracowników stanowi, że w sytuacjach, w których pracownik jest wypożyczany od jednego pracodawcy do drugiego, zarówno pracodawca “pożyczający” jak i pracodawca wypożyczający mogą ponosić wspólną odpowiedzialność za szkodę, którą poniesie pracownik na skutek wypadku przy pracy. Pytanie czy pracownik jest rzeczywiście wypożyczony jest pytaniem opartym na faktach danej sprawy, które koncentrują się głównie na tym, czy nastąpiło przeniesienie kontroli lub prawa do sprawowania kontroli od jednego do drugiego pracodawcy.

W takich przypadkach, Komisja Wynagrodzeń Pracowniczych Stanu Illinois (Workers Compensation Commission) ustali kwestię, czy pracownik został pożyczony przez drugiego pracodawcę na podstawie testu, który składa się z dwóch elementów, a mianowicie: a) czy pożyczający pracodawca miał prawo kierować i kontrolować sposób, w jaki pracownik wykonywał pracę oraz (b) czy istniała umowa o wynajem między pracownikiem i pracodawcą pożyczającym. Tak też, w tego typu sytuacjach można starać się o świadczenia od firmy, która „wypożyczyła” pracownika nawet jeżeli „bezpośredni” pracodawca nie miał ubezpieczenia wypadkowego.

Całkowity brak ubezpieczenia – Fundusz (Injurd Workers Benefit Fund) może być ostatnią deską ratunku

Niestety niektórzy pracodawcy nie mają ubezpieczenia od wypadków przy pracy mimo że prawo ich do tego obliguje i ubezpieczenie jest niedostępne od innej firmy czy osoby. W takim przypadku pracownik powinien dochodzić swoich roszczeń od specialnego Funduszu dla osób poszkodowanych. Wcześniej poszkodowany pracownik musiał dochodzić roszczeń bezpośrednio od pracodawcy i wtedy windykacja najczęściej była wątpliwa. W chwili obecnej, można dochodzic roszczeń przeciwko Funduszowi co, najczęściej, jest łatwiejsze niż dochodzenie roszczeń bezpośrednio od pracodawcy, ale, z drugiej strony, w większości przypadków nie pokrywa całej szkody dlatego, że kwota tego Funduszu jest ograniczona i zmienna w każdym roku.

 

Autorem powyższego opracowania jest adwokat polonijny Bolesław Gubernat. Artykuł ten został napisany w celach informacyjnych a nie w celu porady prawnej. W razie zaistnienia jakichkolwiek pytań natury prawnej, prosimy o kontakt z naszą kancelarią pod numerem telefonu 773-407-3625. Jesteśmy adwokatami służącymi Polonii chicagowskiej w sprawach wypadków drogowych, na budowach, przy pracy, sprawach rodzinnych, wykroczeń w ruchu drogowm, i innych sprawach natury prawnej.

Udzielamy całkowicie bezpłatnych porad prawnych przy ulicy Belmont w Elmwood Park i w centrum Des Plaines. Po więcej informacji prosimy o telefon pod numer 773-407-3625.

 

Zostaw komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here