Upośledzenie przyszłej zdolności zarobkowania jako element szkody .

1706
0
SHARE

 

Upośledzenie przyszłej zdolności zarobkowania jako element szkody w sprawach obrażeń cielesnych.

Sądy w Stanie Illinois już od prawie wieku uznają upośledzenie przyszłej zdolności zarobkowania jako odrębny element szkody w sprawach obrażeń cielesnych. Warto zauważyć, że sądy odróżniają upośledzenie zdolności do pracy zarobkowej od wszystkich innych elementów szkody. Również, należy odróżnic utracone zarobki z pracy, którą osoba poszkodowana wykonywała w momencie wypadku, od utraconej przyszłej zdolności zarobkowania, o której jest tutaj mowa. Utracone zarobki to ta część szkody, która powstaje jeżeli tracimy czas w pracy, którą wykonywaliśmy regularnie w momencie odniesienia obrażeń na skutek wypadku. Kwota utraconych zarobków jest z reguły łatwa do ustalenia, i może być mechanicznie obliczona na podstawie np. czeków które otrzymywaliśmy przed wypadkiem, zwrotów podatku dochodowego, oświadczenia pracodawcy, czy zeznań pracownika. Natomiast, kwestia upośledzenia zdolności do pracy zarobkowej w przyszłości jest znacznie trudniejsza do ustalenia i wymaga bardziej twórczego podejścia.

Zasadniczo kwestia zaburzenia zdolności do pracy zarobkowej w przyszłości wymaga zbadania w jaki sposób wypadek pozbawia osobę poszkodowaną możliwości wykonywania wybranego zawodu. Czynniki, które s tutaj bardzo ważne to, między innymi:

(1) zdolności fizyczne i psychiczne powoda;

(2) wykształcenie i doświadczenie w pracy;

(3) zawód wykonywany w przeszłości;

(4) alternatywne możliwości zatrudnienia;

(5) wszystko co powód może zrobic aby poprawic swój stanu lub zmniejszyć szkodliwy wpływ wypadku na jego możliwości zarobkowania.

Co ważne, zgodnie z teorią, uzyskanie odszkodowania za upośledzoną zdolność zarobkową w przyszłości nie ogranicza się do zawodu powoda w chwili doznanego urazu. W szczególnych przypadkach, aby uzyskać odszkodowanie za upośledzoną zdolność do pracy zarobkowej, powód nie musi nawet być zatrudniony w chwili wypadku. Jest to trudne do zrobienia, dlatego, że ciężar udowodnienia upośledzenia zdolności zarobkowania spoczywa na powodzie, i gdy powód nie był zatrudniony w  momencie wypadku, szkoda taka odnosi się w zasadzie do ambicji powoda, aby zacząć wykonywać pewien zawód czy zdobyć sposób utrzymania w przyszłości. Taka „ambicja” musi być udowodniona z odpowiednią pewnością, że, faktycznie, powód miał sprecyzowane plany aby zdobyć nowy zawód. Subiektywny charakter tego rodzaju szkód zapewnia szerokie możliwości dla prawników do wykorzystania ich umiejętności i kreatywności aby zapewnić jak najbardziej odpowiednie odszkodowanie za powstałą szkodę.

 

Autorem powyższego opracowania jest adwokat Boleslaw Gubernat. Artykuł ten został napisany w celach reklamowych a nie w celu udzielenia porady prawnej.  W razie zaistnienia jakichkolwiek pytań natury prawnej, prosimy o kontakt z adwokatem pod numerem telefonu 773-407-3625.  Służymy Polonii chicagowskiej w sprawach wypadków przy pracy, wypadków drogowych, sprawach rodzinnych, wykroczeń ruchu drogowego, i innych sprawach natury prawnej. Nasza kancelaria udziela całkowicie bezpłatnych porad prawnych w każdą środę pod adresem 7713 W. Belmont w Elmwood Park od 4:00 do 6:00 po południu. Nie trzeba się uprzednio umawiać i nie ma żadnych zobowiązań. Bezpłatnych porad prawnych udzielamy również za uprzednim umówieniem w naszym biurze przy 636 S. Des Plaines River Rd., Suite 100, Des Plaines, Illinois.

Zostaw komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here