Adwokat Radzi (24). Jakiego Rodzaju Szkody Podlegają Rekompensacie w Wypadku Obrażeń Cielesnych?

2376
0
SHARE

Jakiego Rodzaju Szkody Podlegają Rekompensacie w Wypadku Obrażeń Cielesnych? 

Jeżeli ulegniemy obrażeniom fizycznym z winy innej osoby jesteś uprawnieni do odszkodowania. Powstaje pytanie, za jakiego rodzaju szkody możemy starać się o zadośćuczynienie? Generalnie, prawo Stanu Illinois dopuszcza następujące elementy podlegające roszczeniom odszkodowawczym za urazy fizyczne: oszpecenie, niepełnosprawność lub utratę normalnego życia, zwiększone ryzyko przyszłych obrażeń, bólu i cierpienie, przeszłe i przyszłe koszty leczenia, utracone zarobki i wydatki na opiekę nad osobą, która staje się niepełnosprawna na skutek poniesionych obrażeń.
Nie każda sprawa obrażeń cielesnych objemuje wszstkie typy roszczeń.
Na przkład, niegroźny wypadek samochodowy, który nie spowodował poważnych obrażeń, najczęściej będzie uprawniał osobę poszkodowaną do roszczeń za ból i cierpienie i utracone zarobki.

Oszpecenie ma zwykle miejsce jeżeli wygląd danej osoby ulega zmianie poprzez, na przkład, pojawienie się blizn. Jakkolwiek, występuje ono również w wypadku zniekształcenia symetrii ciała lub wyglądu danej osoby. W związku z tym, nie tylko blizny, które od razu przychodzą na myśl, uznaje się za oszpecenie.

Niepełnosprawność i utrata normalnego życia jest najczęściej definiowana jako czasowe lub trwałe zmniejszone zdolności do cieszenia się życiem, w tym niezdolność danej osoby do korzystania z przyjemnych aspektów życia. Natomiast orzecznictwo sądowe zdefiniowało “niepełnosprawność” jako brak właściwych fizycznych, intelektualnych i moralnych zdolności spowodowany przez fizyczne wady lub kalectwo występujące na skutek obrażeń odniesionych przez powoda. Inna definicja “niepełnosprawności” to “niezdolność do wykonywania zawodu lub wykonywania usług z powodu upośledzenia fizycznego lub psychicznego”.
Tak też, prawo w tym aspekcie jest elastyczne w zależności od rodzaju urazu odniesionego przez powoda i jego wpływu na dalsze życie danej osoby.

Ból i cierpienie jest chyba najczęściej występującym elementem szkody przy sprawach obrażeń cielesnych. Szkoda ta obejmuje odczucia bólu lub zaburzenia w organizmie, których jesteśmy świadomi i które są odczuwalne przez osobę pokrzywdzoną. Należy zaznaczyć, że odszkodowanie za ból i cierpienie należy się gdy istnieją dowody na odniesione obrażenia. Ból i cierpienie mogą być podzielone na dwie kategorie, te odczuwane w przeszłości i te które będą odczuwane w przyszłości.
Powód może zeznawać w odniesieniu do bólu i cierpienia jakich doświadczył w przeszłości. Natomiast co do przyszłego bólu i cierpienia wymagane są z reguły zeznania eksperta, na przykład lekarza.

Następnym elementem szkody może być zwiększone ryzyko przyszłych obrażeń.
Trzeba pamiętać, że ryzyko przeszłych obrażeń różni się od przyszłych kosztów medycznych. Zarówno przeszłe i przyszłe koszty leczenia są przewidywalne i mogą być udowodnienie poprzez rachunki medyczne i zeznania eksperta co do przyszłych kosztów leczenia medycznego.

Kolejnym ważnym elementem odszkodowania są utracone zarobki powoda.
Dotyczy to utraconych przeszłych zarobków jak również całkowitą lub częściową utratę możliwości zarobkowania w przyszłości.
Udowodnienie utraconych przeszłych zarobków jest stosunkowo łatwe jako, że można to uczynić poprzez zeznania pracodawcy. Często trudności pojawiają się przy próbie udowodnienia, że powód nie będzie w stanie zarobkować w przyszłości, lub jego zdolności zarobkowania będą ograniczone. W takiej sytuacji potrzebna jest opinia i zeznania biegłego, którym może być na przykład ekonomista.

Nie wolno zapomnieć, że na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia jego czy jej szkody. Dlatego potrzebne jest dokladne udokumentowanie każdego elementu szkody, który w danej sprawie występuje. Jak wspominałem wcześniej, w poważniejszych wypadkach, potrzebne  jest wynajęcie specjalisty ponieważ wymagane postępowanie dowodowe nie jest możliwe bez udziału takiej osoby.

Autorem powyższego opracowania jest adwokat Boleslaw Gubernat, partner w kancelarii adwokackiej Michalski & Gubernat, P.C.
Opracowanie to nie jest poradą prawną ani nie zostało napisane w celu udzielenia porady prawnej. Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. W razie zaistnienia jakichkolwiek pytań natury prawnej, prosimy o kontakt z naszą kancelarią pod numerem 773-407- 3625 lub emailem boleslaw@m-g- law.com.
Zapraszamy na nasza stronę: www.m-g- law.com. Michalski i Gubernat to amerykańscy adwokaci mówiący płynnie po polsku i służący Polonii chicagowskiej.

Udzielamy całkowicie bezpłatnych porad prawnych w każdą środę pod adresem 7713 W. Belmont w Elmwood Park od 4:00 do 6:00 po południu. Nie trzeba się uprzednio umawiać i nie ma żadnych zobowiązań.
Bezpłatnych pard prawnych udzielamy również w naszym biurze w Des Plaines za uprzednim umówieniem.

Zostaw komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here