Social Security: Kamienie milowe planowania

1085
0

Social Security: Wskazówki jak planować zależnie od wieku.

Istnieje wiele kamieni milowych związanych z wiekiem i planami finansowymi, na które przyszli emeryci będą napotykać gdy przekroczą sześćdziesiątkę. Poniżej lista niektórych z najbardziej typowych, o których wszyscy powinni pamiętać.

59 ½ lat – Znika kara

59 ½ lat – to wiek, w którym można wypłacić pieniądze z tradycyjnego konta IRA, 401 (k) s lub podobnych planów emerytalnych, bez ograniczeń i bez 10% dodanej  kary podatkowej. Wypłaty pozostaną opodatkowane według normalnych stawek podatkowych. W przypadku większości ludzi, to nierozsądne, aby naruszać te konta w stosunkowo młodym wieku, chyba że podyktowane to jest  wyjątkowymi  potrzebami finansowymi. Zwykle pozostawienie tych  oszczędności, które  posiadają preferencyjne warunki  podatkowe przewyższa korzyści, które mogą wynikać  z przedwczesnych wydatków.

60  lat – Spadkobiercy ( Survivors)

60 lat – to granica wieku, od której można zacząć pobieranie  z Social Security świadczenia  rodzinnego spadkobiercy, jeżeli współmałżonek lub były współmałżonek (pod warunkiem, że  byli małżeństwem przez co najmniej 10 lat i nigdy zawarł ponownie związku małżeńskiego) zmarł.

62 lata- Social Security – Pierwsza możliwość.

62 lata to najwcześniejszy wiek, w którym można zaczęć pobierać emeryturę z  Social Security. Większość ludzi nie powinna jednak składać wniosku o świadczenia w tak wczesnym wieku, niemniej niektóre strategie dotyczące małżonków mogą stanowić o wyjątkach.

62 lata – Przypomnienie o Indywidualnych Planach Emerytalnych (Pensions)

Jest to powszechny wiek, w którym zaczynają działać plany emerytalne (pensions). Plany te różnią się znacznie, zależnie od firmy, a także  pomiędzy przemysłem i administracją rządową. Dobrze jest aby dokładnie ocenić cechy swoich planów emerytalnych,  jeśli w ogóle mamy szczęście mieć takowy.

63 ½  lat- Pomost do ubezpieczenia zdrowotnego (Medicare)

Wiek ten nie jest oficjalnym kamieniem milowym, ale może być ważny dla zwalnianych pracowników, którym  zaoferowano świadczenia  zdrowotne z ubezpieczenia COBRA. Korzyści z ubezpieczenia COBRA zwykle trwają  przez 18 miesięcy, a 65 lat  jest wiekiem, w którym można rozpocząć korzystanie z opieki medycznej Medicare. W związku z tym, 63 i pół roku jest najwcześniejszym momentem dla tych, którzy zostali zwolnieni i objęci programem świadczeń opieki zdrowotne COBRA, który  zapewni rodzaj pomostu  w świadczeniach zdrowotnych aż do czasu, gdy zakwalifikują się do Medicare.

65 lat – Medicare – ubezpieczenie zdrowotne.

Wiek uprawniający do świadczeń z Medicare. Większość osób powinna wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczeń Medicare w okresie 7 miesięcy od 65 urodzin w celu uniknięcia dożywotnich  dopłat do  świadczeń Medicare. Istnieje kilka wyjątków od tego obowiązku, takich jak aktywni zawodowo pracownicy, którzy są nadal objęci dobrym planem  ubezpieczeniowym pracodawcy.

 66 lat- Magiczny wiek dla Social Security.

Sześćdziesiąt sześć lat  to “magiczny wiek” dla Social Security, gdyż staje  się dostępne wiele opcji. Dla większości ludzi z tzw. wyżu demograficznego, 66 lat jest oficjalnym pełnym wiekiem emerytalnym. W tym wieku staje się dostępnych wiele kreatywnych sposobów na wykorzystanie programów Social Security dla małżeństw, takie jak File and Suspend (Zgłoś i Zawieś) oraz Restricted File (Ograniczone Zgłoszenie). Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o wcześniejszą emeryturę, 66 lat to również wiek, w którym można ją zawiesić w celu umożliwienia podwyższenia przyszłych świadczeń emerytalnych.

70 lat – Ostatni dzwonek dla Social Security.

Nie zwlekaj dłużej. To jest wiek, po którego przekroczeniu  nie ma już żadnych dodatkowych korzyści z opóźniania  zgłoszenia do świadczeń z Social Security. Jeśli nie złożyłeś do tej pory wniosku o świadczenia należą ci się gratulacje. Zmaksymalizowałeś  swoje przyszłe miesięczne świadczenie z Social Security, niemniej należy teraz niezwłocznie złożyć wniosek.

70½ lat – Wymagany rozdział środków (RMD –required minimum distribution)

Od właścicieli kont emerytalnych, takich jak IRA, 401 (k) s lub innych podobnych planów emerytalnych wymagane jest, aby rozpoczęli rozdział  środków minimalnych (RMDs) z tych kont, kiedy przekroczą wiek siedemdziesiąt i pół roku. Tak naprawdę, mają czas do Kwietnia, aby dokonać rozdziału środków w pierwszym roku. Potem, co roku, określony rozdział środków musi być dokonany przed  31 Grudnia każdego  roku.

Całkowity, wymagany rozdział opiera się na pełnej wartości wszystkich posiadanych kont IRA i planów emerytalnych danej osoby, według stanu z 31 grudnia wcześniejszego roku. Całkowity rozdział  może być dokonany z jednego konta lub może być podzielony pomiędzy innymi kontami w sposób, jaki wybierze  dana osoba.

Opracował: Zbigniew Karas

Zostaw komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here