Jak dostać najwięcej z Social Security

3501
0

Oto kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć, aby jak najlepiej skorzystać z  Social Security i złagodzić obawy iż zabraknie ci pieniędzy pod koniec życia.

1.    Nie panikuj gdy usłyszysz doniesienia, że Social Security bankrutuje.

Ludzie, którzy ostrzegają, że Funduszowi Powierniczemu Zabezpieczenia Społecznego  w okolicach roku 2033 zabraknie pieniędzy często zapominają powiedzieć, że nawet wtedy, na podstawie przepisów FICA, podatki  pracownicze obejmą 78% świadczeń emerytów. Poza tym, zważywszy iż prognozowany rok 2033 jest oddalony o dwie dekady, jest dużo czasu, aby naprawić wszelkie niedobory. Przykład: wyeliminowanie limitu przychodu podlegającego opodatkowaniu FICA.

2.     Nie korzystaj ze świadczeń Social Security zbyt wcześnie.

Jak zauważa  Alicia Munnell, dyrektor  Centrum Badania Świadczeń Emerytalnych przy Boston College,  odłożenie decyzji o pobieraniu świadczeń do osiągnięcia wielu 66 lat, albo jeszcze lepiej, do 70 roku życia, jest najlepszą  inwestycją jaką zwykły człowiek może zrobić, gdyż każdego roku, gdy przekładasz przejście na emeryturę wysokość świadczenia wzrasta.

Przykład: Świadczenia w wysokości 12.000 dolarów w wieku 62 lat stają się sumą 16.000 dolarów w wieku 66 lat (nie licząc rocznych rewaloryzacji związanych z inflacją), a jeśli doczekasz wieku 70 lat będzie to  21.120 dolarów rocznie (nie licząc również korekty inflacyjnej). Munnell przekonuje, że nawet jeśli potrzebujesz pieniędzy, to nawet lepiej wykorzystać swoje fundusze  z konta  IRA lub 401 (k) aby przesunąć w czasie pobieranie świadczeń z Social Security.

3.    Świadczenia z ubezpieczeń społecznych nie są tylko dla Ciebie.

W przeciwieństwie do ogólnie panującego przekonania, nie istnieje  w Social Security coś takiego jak “kara małżeńska”. Oboje małżonkowie mogą odbierać  swoje pełne świadczenia. Istnieje jednak często lepsze rozwiązanie. Jeśli jeden z małżonków miał dużo większe zarobki i tym samym posiada znacznie wyższe świadczenie  Social Security, współmałżonek automatycznie nabiera prawo do 50% najwyższej kwoty jego zasiłku. Tak więc, jeśli wyżej zarabiający małżonek otrzymuje 30.000 dolarów rocznie świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a drugiego współmałżonka  zarobki spowodowały iż otrzymuje on w rocznym świadczeniu z ubezpieczenia społecznego tylko 12.000 dolarów, to zamiast tego może on wziąć świadczenia jako współmałżonek  w wysokości  15,000 dolarów rocznie.

4.    Social Security a świadczenie z tytułu śmierci.

Gdy umiera jeden z małżonków otrzymujący wyższe świadczenia, pozostały przy życiu współmałżonek zaczyna otrzymywać tzw. wdowią rentę w wysokości 100% świadczeń jakie otrzymywał zmarły z Social Security. To kolejny dobry powód, dla lepiej zarabiającego małżonka aby poczekać z pobieraniem świadczeń emerytalnych do 70 roku życia. Gdzie jeszcze możesz otrzymać taką  dożywotnią rentę z klauzulą dotyczącą inflacji (przynajmniej na razie) oraz rewaloryzowaną  jeden-do-jednego do indeksu cen konsumpcyjnych?

5.   Możliwość pobierania wcześniejszych świadczeń przez małżonka o niższych zarobkach i przejście do wyższego zasiłku w późniejszym czasie.

Załóżmy, że jesteś współmałżonkiem o niższych zarobkach . Twoja żona lub mąż, zarabia więcej, może więc złożyć wniosek o świadczenia w wieku 66 lat, ale potem zdecydować się aby ich nie pobierać. To pozwala temu współmałżonkowi podnosić wysokość świadczenia  emerytalnego aż do wieku 70 lat i nadal pracować otrzymując wysokie uposażenie bez jakichkolwiek konsekwencji.  W międzyczasie, ponieważ on lub ona złożyła wniosek o emeryturę, współmałżonek o niższych zarobkach może złożyć wniosek i rozpocząć pobieranie  świadczeń emerytalnych z konta współmałżonka, które byłyby połową wysokości świadczenia więcej zarabiającego.

Ponadto, jeżeli współmałżonek  o niższych zarobkach jest również w wieku 66 lat, to on lub ona może nadal kontynuować swoją pracę  bez żadnych restrykcji. A ponieważ osoba ta nie złożyła wniosku o wypłatę swoich własnych świadczeń z Social Security, może ona czekać do 70 roku życia, a następnie przenieść się na swój  własny rachunek i pobierać  maksymalne świadczenia.

6.   Maksymalizacja zarobków tuż przed  przejściem na emeryturę może się bardzo opłacać, gdyż zwiększy znacząco przyszłe świadczenia Social Security.

Social Security obliczy wysokość twojego świadczenia emerytalnego  przez uśrednienie 35 lat , w których twoje  zarobki były najwyższe j, po uwzględnieniu stopy inflacji w poszczególnych latach. Oznacza to, że każdego roku ponad 35 lat pracy, w którym można zarobić więcej pieniędzy, niższe zarobki zostaną  skasowane z uśredniającego okresu 35 lat. To kolejny dobry powód, aby dłużej pracować i wstrzymywać się z pobieraniem świadczeń.

7.  Nawet jeśli masz dosyć swojego małżonka zastanów się dwa razy zanim wniesiesz o rozwód.

Były współmałżonek może przejść na emeryturę małżeńską w oparciu o zarobki byłego współmałżonka pod warunkiem, że byli małżeństwem co najmniej 10 lat. Okazuje się,  zaskakująco wiele małżeństw rozpada się przed upływam 10 lat. Tutaj rada: Szczególnie dla mniej zarabiającej strony – czasem warto pocierpieć, przynajmniej do upływu 10 lat, aby zakwalifikować się na połowę stawki Social Security swojego exa..

8.  Dzieci i żyjący rodzice, którzy przeżyli zmarłego małżonka są uprawnione do pobierania świadczeń z  Social Security.

Jeśli twój współmałżonek umiera w wieku 62 lat lub później, a zatem był uprawniony do pobierania świadczeń emerytalnych, każde dziecko w wieku  poniżej 18 lat (lub 20, jeśli uczy się jeszcze w szkole średniej), jest uprawnione do świadczeń. Rodzice, każdego dziecka w wieku poniżej 16 lat, którzy go przeżyli mogą również otrzymywać świadczenia jako spadkobierca. Dzieci otrzymują 75% wielkości świadczeń Social Security jakie pobierał zmarły rodzic. Żyjący rodzic dzieci poniżej 16 roku życia otrzymuje również 75% wysokości świadczenia zmarłego małżonka. (Istnieje ograniczenie sumy pobieranych świadczeń dla ocalałej rodziny między 150-180% wartości kwoty świadczeń zmarłego).

9.   Wdowa lub wdowiec może rozpocząć pobieranie świadczeń małżeńskich Social Security z rachunku zmarłego małżonka w wieku 60 lat.

Kwota tego świadczenia zostanie zmniejszona o niewielką sumę za każdy miesiąc przed osiągnięciem właściwego wieku emerytalnego owdowiałego współmałżonka, czyli  do wieku  62 lat, a po 62 roku życia wdowiec lub wdowa  może rozpocząć korzystanie z w własnego konta emerytalnego Social Security. Najlepszy moment , aby przejść na korzystanie z własnego konta może być skomplikowane i Social Security Administration zaleca takim ludziom, aby skonsultowali się z przedstawicielem Social Security przed podjęciem takiej decyzji.

10. Jeśli zaczęliście  pobierać świadczenia wcześniej, a teraz myślicie, że był to błąd, można to naprawić.

Rząd dopuszcza  spłatę  otrzymanymi świadczeń z Social Security, powiedzmy ze środków oszczędzonych  na koncie  IRA lub 401 (k), a następnie ponowne wystąpienie o wypłatę świadczeń emerytalnych, gdy jesteśmy  starsi, co pozwoli nam później pobierać znacznie większą emeryturę.

11. Nie musisz oficjalnie przejść na emeryturę, by pobierać świadczenia Social Security, nawet w wieku 62 lat, ale będzie cię to kosztować.

Ci, którzy przechodzą na emeryturę w wieku 62 lat, lub przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego, który wynosi 66 lat (67 dla osób urodzonych po roku 1960), muszą zapłacić karę w wysokości 1 dolara za każde 2 dolary zarobione ponad 15.720 dolarów w roku 2015. Ci, którzy osiągnęli pełny wiek emerytalny ( 66 lat) i rozpoczęli pobieranie emerytury z Social Security będą   płacić  1  dolara za każde 3 dolary zarobione ponad 40.080 dolarów (limity te są podnoszone co roku zależnie od stopy inflacji). Nie trzeba się jednak zbyt niepokoić tymi odliczeniami. Social Security Administration, po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego, dostosuje w górę wysokość uzyskiwanych świadczeń  uwzględniając dodatkowe zarobki uzyskiwane podczas pobierania wcześniejszego świadczenia z Social Security  a także kwoty, które zostały wstrzymane na kary.

12. Dochód z Social Security i prawo

Dochody z  Social Security są chronione przez prawo przed  większością wierzycieli – ale nie przed  zadłużeniami wobec Urzędu Skarbowego, federalnych kredytów studenckich lub innych federalnych wnioskodawców rządowych (lub przed płatnościami wynikającymi z obowiązku alimentacyjnego).

Oznacza to, że powinieneś uregulować zadłużenie federalne za pomocą innych aktywów, zanim uzależnisz się od świadczeń z Social Security po przejściu na emeryturę, ale oznacza to także, że jeśli przeniesiesz  aktywa, na przykład do funduszu powierniczego dedykowanego  swoim dzieciom, nie musisz martwić się o prywatnych wierzycieli.

13. Podatek od świadczeń Social Security jest mniejszy niż od innych dochodów.

 Jeśli twój dochód podlegający opodatkowaniu jest mniejszy niż 25.000 dolarów lub  32.000 dolary przy rozliczeniu wspólnym małżonków , to nie płacisz  podatku dochodowego od świadczeń z Social Security. Powyżej tej kwoty opodatkowania świadczeń z Social Security wzrasta wraz z dochodem do maksymalnie 85%. Jednakże,, ponieważ wypłaty z konta  Roth IRA nie liczą się jako dochód podlegający opodatkowaniu,   korzystne może być rozpoczęcie wypłat środków z funduszy emerytalnych spoza Roth, wstrzymując wypłaty z konta Roth, aż do rozpoczęcia świadczeń emerytalnych.

14. Nie należy polegać na obliczeniach szacunkowych.

W tworzeniu planów na emeryturę, nie opierają się na szacunkach przedstawianych przez Social Security Administration dotyczących twoich  prawdopodobnych przyszłych świadczeń emerytalnych. Social Security w swoich obliczeniach  nie uwzględnia ani inflacji ani też ogólnego średniego wzrostu płac. Ponieważ oba te wskaźniki są prawdopodobnie oparte na historycznych trendach, twoje przyszłe świadczenia mogą być wyższe dla poszczególnego wieku i różnić się od  szacunków przedstawionych przez SSA.

15. Małżeństwo i Social Security.

Ludzie, którzy rozwiedli się  po 10 latach małżeństwa i którzy następnie ponownie wstąpili w związek małżeński, w normalnej sytuacji nie mogą później otrzymywać  świadczeń emerytalnych z konta eksmałżonka. Jest jednak duży wyjątek: to ludzie, którzy wstąpili ponownie w związek małżeński  po 60 roku życia.

Jeśli jesteś po rozwodzie a miłość twojego życia to nie zarabia kokosów a twój „ex” był bogaty, możesz się zastanowić nad wstrzymaniem zaślubin, dopóki nie osiągniesz  wieku 60 lat. W ten sposób, można uzyskać świadczenia małżeńskie  w wysokości 50% od wysokości świadczenia swojego ex-współmałżonka, a jeśli on lub ona zejdzie z tego świata przed tobą, będziesz w pełni korzystać w pełnym wymiarze ze świadczeń małżeńskich.

16. Wyżej  zarabiający małżonkowie powinni opóźniać pobieranie świadczeń  ze względu na dobro swojego współmażonka.

Jeżeli wcześniej przejdziesz na emeryturę, pozostajesz wówczas na niskim poziomie świadczeń emerytalnych, a to będzie wszystko, co twój współmałżonek będzie otrzymywał do końca życia, w wypadku twojego odejścia z tego świata. Z drugiej strony, jeśli wcześniej nie przejdziesz na emeryturę, ale się zdarzy, że umrzesz przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego i nie zdążysz złożyć wniosku emerytalnego, twój pozostały przy życiu  współmałżonek, tak czy inaczej będzie otrzymywać  wdowi zasiłek jakikolwiek by on nie był gdybyś osiągnął pełny wiek emerytalny  66 lat.

17. Medicare część B może stanowić zagrożenie, jeśli wchodzi w grę opóźnienie złożenia wniosku o emeryturę poźniej niż w wieku 66 lat.

Ewentualny problem związany  z opóźnieniem  pobierania świadczeń Social Security po 66 roku życia jest to, że koszty Medicare Part B mogą wzrosnąć znacznie szybciej niż inflacja. Dla osób z umiarkowanym podatkowalnym dochodem emerytalnym, podwyżki składek Medicare Part B są ograniczone przez Kongres i uzależnione od  podwyżek  świadczeń z Social Security w danym roku. Jeśli odroczysz pobieranie świadczeń, a  koszt Medicare Part  B wzrośnie,  będziesz płacił wyższą cenę wraz z kolejnymi podwyżkami do końca życia. Jeśli natomiast  świadczenia Social Security były już pobierane, wzrost w tym roku Medicare Part B  zostałby ograniczony do zaledwie 1,7% – czyli o tyle o ile  kwoty świadczeń z Social Security zostały podniesione.

18. Małżeńskie  i  wdowie świadczenia obliczane  są na podstawie pełnej wysokości świadczenia  emerytalnego  współmałżonka.

 Nie ma korzyści, które można by uzyskać w opóźnianiu pobierania każdego z tych rodzajów świadczeń po osiągnięciu swojego pełnego wieku emerytalnego.

19. Oboje małżonkowie mogą pobierać świadczenia małżeńskie   z wzajemnych kont emerytalnych.

W przypadkach, w których oboje małżonkowie mają historie podobnych zarobków, i spodziewają się otrzymać świadczenia emerytalne w podobnej wysokości, może okazać się korzystne dla każdego z nich, aby złożyć wniosek o świadczenia małżeńskie  Social Security z konta drugie małżonka, pozwalając obu z nich na opóźnienie składania o świadczenie emerytalne  z własnego  rachunku  do osiągnięcia wieku 70 lat.

20. Urzędnik Social Security nie ma interesu w tym czy dostajesz maksymalą stawkę – raczej zasięgnij opinii doświadczonego doradcy finansowego.

Być może trafisz na urzędnika  Social Security o dobrym sercu, ale wątpię czy będzie on miał zapis w zakresie swoich obowiązków –„będziesz dbał o najwyższe dobro emertyów”,  a poza tym, czy będzie znał te powyższe 19 punktów? Bazując na własnym doświadczeniu mam poważne wątpliwości. Jaśli nie znasz nikogo z ugruntowaną wiedzą w tej dziedzinie i godnego zaufania……. kliknij tutaj.

 

Opracowal: Zbyszek Karas i Andrzej Okrza Łapicki