W Mińsku otwarto wystawę książek rodu Radziwiłłów

1663
0

Książki, które należały do rodu Radziwiłłów, można oglądać w Bibliotece Narodowej w stolicy Białorusi, Mińsku, na wystawie zorganizowanej w roku, w którym przypada kilka radziwiłłowskich jubileuszy.

Jak wylicza główna bibliotekarka Maryja Szopina, są to: 500-lecie urodzin Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, zwanego Czarnym, który był kanclerzem wielkim litewskim oraz wojewodą wileńskim, 100-lecie śmierci Marii Doroty Radziwiłłowej, a także 240-lecie urodzin polityka i kompozytora Antoniego Henryka Radziwiłła.

Niektóre eksponaty pokazane na wystawie zostały dopiero niedawno nabyte lub podarowane mińskiej Bibliotece Narodowej. Wśród nowych nabytków jest wydanie słynnej Radziwiłłowskiej Mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1640 r., którą kupiono w zeszłym roku za środki z grantu prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki.

Osiem książek podarowała bibliotece białoruska slawistka pracująca na uniwersytecie w Zurichu Monika Bańkouska, która zajmuje się berlińską linią rodu Radziwiłłów, zapoczątkowaną przez Antoniego Henryka.

Bańkouska przekazała bibliotece dzienniki i korespondencję, którą w XIX w. przygotowała do druku Maria Dorota Radziwiłłowa. Wiele z tych książek jest oryginalnie zdobionych i opatrzonych ex librisami.

Bardzo ciekawym eksponatem jest też pierwsze wydanie partytury z 1835 r. opery, którą napisał Antoni Henryk na motywach „Fausta” Goethego. Utwór ten jest wyjątkowy między innymi dlatego, że wielki poeta specjalnie na potrzeby opery napisał kilka scen, choć nie robił tego dla żadnych innych kompozytorów.

Białoruski muzykolog Wiktar Skarabahatau zaznaczył, że po usłyszeniu opery skomponowanej przez Antoniego Henryka Goethe napisał w swoim dzienniku: “Genialne. Porywająca kompozycja”.

Główną siedzibą rodu Radziwiłłów na terenie obecnej Białorusi był Nieśwież. Największy rozkwit tutejszego zamku przypadł na czasy Michała Kazimierza Radziwiłła “Rybeńki” (1702-1762) oraz Karola Stanisława Radziwiłła “Panie Kochanku” (1734-1790). W 2005 roku kompleks zamkowo-parkowy wraz z przyległym kościołem pod wezwaniem Bożego Ciała został wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Z Mińska Małgorzata Wyrzykowska, Polska Agencja Prasowa

foto: PAP / Tomasz Wojtasik