ADWOKAT RADZI (13): W jaki sposób jest ustalana wysokość alimentów w stanie Illinois?

1554
0
SHARE

25-lipca-adwokatW stanie Illinois w celu ustalenia wysokości alimentów sądy kierują się wytycznymi zawartymi w Ustawie. Pod uwagę brane są zarobki netto osoby odpowiedzialnej za płacenie alimentów w relacji do liczby dzieci, na które alimenty są płacone. Zarobki netto są sumą wszystkich dochodów z wszystkich źródeł (takich jak płace, dochody z biznesu, dochody z najmu, etc.) po odliczeniu kosztów uzyskania dochodu (np. podatki czy obowiązkowe składki na związki zawodowe, etc.).

Ustawa stanowi, że na jedno dziecko kwota alimentów powinna wynosić 20%; na dwoje dzieci 28%; na troje dzieci 32%; na 4 dzieci 40%; na 5 dzieci 45%; na 6 lub więcej dzieci 50%  zarobków netto rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów.

Należy jednak pamiętać, że sądy mogą odbiec od wyżej podanych wytycznych ustawowych i zasądzić alimenty w kwocie wyższej lub niższej jeżeli dobro dzieci tego wymaga. W takich wypadkach, sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie przedstawione dowody, do których zaliczają się między innymi:

środki finansowe dziecka;
środki finansowe rodzica, który ma opiekę nad dzieckiem;
standard życia dziecka przed rozwiązaniem małżeństwa;
fizyczny i emocjonalny stan dziecka;
potrzeby edukacyjne dziecka;
środki finansowe rodzica, który nie ma opieki nad dzieckiem.

Zasądzenie alimentów poniżej wytycznych ustawowych wymienionych powyżej wymaga aby sąd specyficznie ustalił i uzasadnił, że takie obniżenie alimentów jest uzasadnione.

Z drugiej strony, nie ma potrzeby szczegółowych ustaleń do odstąpienia od powyższych wytycznych “w górę”.  Na ogół powody, które sąd bierze pod uwage, są zwykle związane ze szczególnymi potrzebami dziecka lub ugodą stron na alimenty w wyższej kwocie niż ta określona przez Ustawę.

Inne ważne kwestie, o których należy pamiętać w sprawach alimentacyjnych, to że każdy rodzic jest zobowiązany ustawowo do wsparcia na rzecz dziecka, niezależnie od tego czy rodzice byli kiedykolwiek w związku małżeńskim; nawet jeśli rodzice ugodzą się co do kwoty alimentów, ugoda taka musi być zatwierdzona przez sąd; kwotę alimentów można zmienić, ale wymaga to orzeczenia sądowego stwierdzającego, że nastąpiła zmiana okoliczności w sytuacji finansowej, w większości przypadków rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Nigdy nie należy zmniejszać kwoty alimentów samowolnie (bez orzeczenia sądu) gdyż może to spowodować, że osoba odpowiedzialna będzie musiała zapłacić alimenty w oryginalnej wysokości nawet jeżeli jej zarobki się znacznie zmniejszyły.


Attorney at Law

Michalski & Gubernat

636 S. Des Plaines River Road

Suite 100

Des Plaines, Illinois 60016

773/407-3625

SHARE
Wcześniejszy ArtykułBo do tanga trzeba dwojga
Następny ArtykułLecą ptaki z nieba

Zostaw komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here